Badania społeczne postaw konsumenckich w 2014 roku.

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Badania społeczne postaw konsumenckich w 2014 roku – a nasz biznes Colway

Profesjonalne badania pokazują, że sektor sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego (MLM) w Polsce systematycznie się rozwija. Nie jest to rozwój lawinowy, jak w Ameryce lat osiemdziesiątych XX w, czy w Azji obecnie, ale jest statystycznie istotny. Od 2004 roku, który był historycznie najgorszym dla społecznej akceptacji nad Wisłą biznesów MLM/DS – konsekwentnie sprawy idą ku lepszemu. Nasza branża notuje w Polsce rozwój kilkuprocentowy w skali roku, od dziesięciu lat zawsze znacząco wyższy niż PKB. Colway ma przyrosty obrotowe jeszcze wyższe. Ponad dwukrotnie wyższe od średniej branżowej. Dowodzi to, że jesteśmy networkiem konkurencyjnym i atrakcyjnym dla uczestników.

MLM i sprzedaż bezpośrednia dobrze się wpisują w oczekiwania nabywców towarów. Statystycznie ugruntowują swoją pozycję w gospodarce – takie są chłodne wnioski z kolejnych analiz pracowni badań społecznych Homo Homini.

Jeżeli zatem ktoś opowiada, że marketing wielopoziomowy „się kończy” – to głupstwa plecie, jako że jest dokładnie na odwrót: coraz więcej statystycznie osób się nim zajmuje i coraz więcej statystycznie osób od nich nabywa produkty. My, w Colway – powtórzmy to jeszcze raz – możemy się pochwalić tym, że mamy wzrosty ponad dwukrotnie większe od średniej branżowej, co może znaczyć, że jesteśmy jako firma i Organizacja MLM – dobrym wyborem, spośród istniejących.

Wnioski z badań ankietowych w 2014 r

Polacy stają się powoli coraz bardziej wygodnymi, ale i wymagającymi konsumentami. Wygoda (41,8%), oferowane zniżki i promocje (32,3%), drobne upominki (24,1%) przy zakupie – to wciąż główne atrybuty bezpośredniego systemu sprzedaży, wskazywane przez respondentów w ogólnopolskim badaniu Homo Homini przeprowadzonym wiosną 2014.

Na postawione w tegorocznej ankiecie pytanie „Proszę się przez chwilę zastanowić i powiedzieć dlaczego robi Pan(i) zakupy u przedstawicieli firm zajmujących się sprzedażą bezpośrednią?” respondenci – podobnie jak w badaniu poprzednim, z roku 2011 – wskazali na wygodę (41,8% w 2014 roku vs. 45% w 2011 roku), oferowane zniżki i promocje (32,3% w 2014 roku vs. 39,6% w 2011 roku), drobne upominki przy zakupie (24,1% w 2014 roku vs. 14,9% w 2011 roku).

Konsumenci niezmiennie cenią wygodę sytuacji, kiedy to konsultant przychodzi do potencjalnego nabywcy oraz możliwość otrzymania drobnego prezentu czy upominku. Badanie pokazuje, że przez ostatnie trzy lata istotnie straciło na znaczeniu zapoznanie się z produktami w katalogu (37,6% w 2014 roku – spadek o 15,7 punktu proc.) i zniżki cenowe (32,3% w 2014 roku – spadek o 7,3 punktu proc.). Dla konsumentów, co ciekawe (!) mniejsze znaczenie ma również wiedza konsultanta o produktach (19,6% w 2014 roku – spadek o 7,3 punktu proc.) i korzystniejsza cena produktu (15,8% w 2014 roku – spadek o 12,3 punktu proc.). Badania te jednoznacznie wskazują na to, co podkreślamy na szkoleniach w Colway od kilku lat – najważniejsze obecnie są relacje, najważniejsze są przyjazne stosunki z naszymi współpracownikami i klientami.

Nowości, nowości i gwarancja satysfakcji…

Badanie pokazuje jednocześnie wzrost zainteresowania respondentów pojawianiem się nowych produktów w ofercie (19,8% w 2014 roku vs. 7,7% w 2011 roku), co też jest ważnym sygnałem dla nas, w Colway, gdzie ta kwestia w okresie współpracy z Inventią, ostatnimi laty delikatnie mówiąc – „leżała”… Musimy też zastanowić się głębiej nad coraz bardziej cenioną przez respondentów tzw. gwarancją satysfakcji, czyli możliwością zwrotu produktu (10,1% w 2014 roku). Konsekwentnie – zauważmy – na znaczeniu zyskuje jakość produktów oferowanych w MLM, wobec produktów dostępnych w sklepach (16,3% w 2014 roku vs. 15,8% w 2011 roku).

Przed trzema laty gwarancja satysfakcji w ogóle nie pojawiła się we wskazaniach respondentów, podczas gdy w tegorocznym badaniu wskazało ją ponad 10% badanych. Świadczy to przede wszystkim o dbałości o dobro konsumenta ze strony rzetelnych firm i profesjonalnych Dystrybutorów. Świadczy to o uczciwej informacji przekazywanej przez znających zasady swojej profesji marketingowców sieciowych, a także dowodzi rosnącej świadomości wśród konsumentów, którzy coraz częściej postrzegają zalety dokonywania zakupów od przedstawicieli firm takich, jak Colway. Cieszy to, że poza wygodą konsumenci dostrzegają również inne atrybuty cechujące nasz biznes i coraz częściej świadomie z nich korzystają. Bo my, w Colway wiemy doskonale, że zadowolony klient to najlepsze orędownictwo konsumenckie.

Wykres: Proszę się przez chwilę zastanowić i powiedzieć dlaczego robi Pan(i) zakupy u przedstawicieli firm zajmujących się sprzedażą bezpośrednią? / niestety przedstawiony wykres nie zawiera wszystkich zebranych odpowiedzi – przyp. redakcji/

Szybki i sprawny kontakt, wygoda i wymagania konsumentów – oznaczają w tych czasach sukces właściwie w każdej dziedzinie. My w Colway mamy te atrybuty, dlatego też notujemy przyrosty obrotowe i to ponad dwukrotnie procentowo większe, niż średnia w naszym sektorze. Naszymi silnymi, dodatkowymi atrybutami są: rekomendacja bliskiej osoby (29,4%) oraz udział w pokazie zorganizowanym w domu (19,4%). Należy wszak dostrzec i to, że odpowiedzi te – w porównaniu do wyników badań z 2011 roku – straciły odpowiednio 8,5 punktu proc. i 2,6 punktu proc. Zyskują natomiast na popularności takie formy marketingowe jak dotarcie do nabywcy produktu przez internet (14,7% w 2014 roku vs. 9,8% w 2011 roku), informacje z ulotki (9,8% w 2014 roku vs. 7,4% w 2011 roku) oraz wiadomości przesłane drogą e-mailową (7,9% w 2014 roku vs. 2,8% w 2011 roku). Odpowiedzi respondentów pokazują, iż wirtualny kontakt dystrybutora z klientem po woli, ale zyskuje na znaczeniu.

Właściwie badania Homo Homini pokrywają się w znacznym stopniu z naszymi statystykami i obserwacjami, jakie czynimy w Colway. Powoli, acz jednak systematycznie rośnie rola internetu w naszym biznesie. Ciągle jeszcze jest tak, że MLM-u nie robi się efektywnie przez internet, a na relacjach osobistych. I zapewne przez kolejne lat naście to się nie zmieni. Jednakowoż rola internetu w rekrutacji i sprzedaży rośnie. Nie rośnie tak szybko, jak wróżono, ale statystycznie zauważalnie. A więc nie ma pomiłuj ! Do końca roku populacja uczestników sieci Colway musi „się zinternetować” i i basta !

Wnioski powyższe dotyczą głównie logistyki. Sukces pozostaje w strefie relacji. Statystyki (także światowe) mówią, że słabnie rola reklamy medialnej, a rośnie zdecydowanie rola relacji i jeszcze raz relacji z odbiorcami oferty produktów i usług. A więc na tym musimy koncentrować szkolenia w Colway. Na uczeniu kompetencji budowana relacji i dobrej, skutecznej komunikacji. Aspekt wyszkolenia merytorycznego, produktowego pozostaje ważny, ale nie najważniejszy. Badania agencji Homo Homini pokazują, że nie pięknymi katalogami, lecz dynamicznie zmieniającą się ofertą, drobnymi prezentami i jakością – zdobywało się w 2014 roku serce ankietowanego konsumenta w Polsce. W badaniach światowych jeszcze wyżej wysuwają się relacje. Wnioski są proste i jednoznaczne. Będziemy je wyciągać.

Metryka badań: czas realizacji badania – marzec 2014, miejsce realizacji – badanie ogólnopolskie, metoda – telefoniczne, standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo CATI (Computer Assisted Telephone Interview). Próba: losowa, liczebnie reprezentatywna dla ogółu mieszkańców Polski z zachowaniem reprezentacji liczbowej zaludnienia (dane wg GUS). Próba odzwierciedla liczebny rozkład wg płci oraz zachowuje proporcje w rozkładzie wieku do populacji generalnej mieszkańców. Wielkość próby: N=1443.

/Wykorzystałyśmy materiał Magdy Łupińskiej/

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Dodaj komentarz