Co oprócz deficytu kolagenu powoduje starzenie się naszej skóry ?

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

                                           Co oprócz deficytu kolagenu powoduje starzenie się naszej skóry ?

Starzenie się jest nieuchronnym procesem biologicznym, który prowadzi do nagromadzenie się uszkodzeń wewnątrz naszych komórek – uszkodzeń, które są naturalne, ale też nieodwracalne.

Generalnie można powiedzieć, że proces ten prowadzi do następujących zmian:

– zmniejszenia biologicznej aktywności komórek;
– obniżenia odporności i odpowiedzi na warunki środowiska;
– spowolnienia procesów regeneracyjnych
A w końcu po prostu do śmierci.

Skóra traci jędrność, pojawiają się zmarszczki, zmiany barwnikowe, zmniejsza się ilość wody, naskórek staje się cieńszy, następują zmiany w strukturze naczyń krwionośnych, spada aktywność fibroblastów… 

Musimy mieć świadomość, że zmiany w naszej skórze mają czworakie pochodzenie. Mogą wynikać z naturalnych mechanizmów genetycznych, wtedy mówimy o wewnątrzpochodnym starzeniu się skóry. Drugim źródłem tych zjawisk jest środowisko zewnętrzne, które powoduje tzw. fotostarzenie się skóry. Czynnikiem nam, Colwayowcom znanym świetnie jest oczywiście postępujący z wiekiem niedobór kolagenu. Można również wyróżnić czwarty rodzaj starzenia – miostarzenie – związane z mimiką twarzy, z czynnikami grawitacyjnymi itp.

Skóra jest organem, na który najmocniej oddziałuje środowisko zewnętrzne. Skóra nieustannie podlega przecież zjawisku oksydacji, czyli niszczycielskiemu (tak, tak !) działaniu tlenu. Nie powinno więc nas dziwić, że jej starzenie następuje szybciej niż jakiegokolwiek innego narządu. Początkowo proces ten zachodzi niewidocznie i rozpoczyna się w wieku 25-30 lat. Jego dokładna charakterystyka jest dość różna u każdego człowieka.

Istnieje wiele teorii na temat starzenia się skóry i właśnie je chcemy Czytelnikom „Uśmiechów od Colway” dzisiaj przybliżyć. Najlepsze z wytwarzanych współcześnie kosmetyków ani-age starają się przeciwdziałać temu procesowi w oparciu o możliwie największą liczbę teorii. Z jakim skutkiem ? Powiedzmy sobie szczerze: też z różnym, jakkolwiek w miarę rozwoju kosmetologii substancyjnej – z coraz lepszym.

Teoria genowa starzenia się skóry

Omawianie tych wszystkich teorii przybrałoby rozmiary elaboratu naukowego. Jeżeli jednak napłyną od Was maile, że tego sobie życzycie, to możemy raz w miesiącu jeden newsletter jednej teorii poświęcić. Są to bowiem sprawy ciekawe. Dzisiaj jednak, tylko kilka słów o teorii genowej. Jest warta poznania już choćby dlatego, że niebawem będziemy mieli w naszych produktach ekstrakty komórek macierzystych, których wprowadzenie do kosmetyków ma z tą teorią związek.

Najdłuższy możliwy czas trwania życia dla Homo sapiens wynosi, póki co 120-140 lat. Jest to wiek zakodowany w naszych genach i jest on cechą specyficzną naszego gatunku. Dotychczas nie odkryto jednego genu bezspornie odpowiedzialnego za mechanizm starzenia się komórek, w tym komórek skóry. Zaobserwowano jednak, że z czasem komórki skóry tracą “pamięć komórkową”, co prowadzi do upośledzenia ich funkcji – niektóre komórki, np. fibroblasty zdają się “nie pamiętać” jakie mają zadania do wykonania. Zmniejszeniu ulega ekspresja genów odpowiedzialnych za proliferację (czyli wzrost i regenerację), dlatego w starzejącej się skórze zahamowaniu ulegają procesy wzrostowe, a zaczynają dominować procesy zanikowe. Świetnie to obrazuje nasz bilans kolagenowy. W starszym wieku większą aktywność wykazują również geny supresorowe, czyli hamujące wzrost k omórek.

“Programy genetyczne realizowane od momentu zapłodnienia aż do śmierci, można podzielić na trzy zasadnicze grupy:
— programy unikania starości (procesy wzrostu, rozwoju i różnicowania);
— programy obrony przed starością (programy ochrony życia);
— programy mechanizmów samobójczych, utożsamiane ze zjawiskiem zaprogramowanej śmierci komórki, czyli apoptozy.”

Według teorii genowej w jądrzastych komórkach skóry znajdują się geny odpowiedzialne za charakter i szybkość procesu starzenia. Teoria ta zalicza się więc do grupy „teorii zaprogramowanej śmierci”. Istnieje w nich pojęcie “zegara biologicznego”, który bije bez przerwy, i który ma z góry określoną liczbę obrotów.

Nas obchodzi jednak w tym wszystkim najbardziej to, jakie substancje efektywnie hamują proces starzenia się ludzkiej skóry, bez względu na rodzaj teorii, jakie to tłumaczą. Taka jest wizja produktowa Colway na Drugie Dziesięciolecie. Poszukiwanie takich środków. Eliksirów młodości. Chcemy być, poczynając od 2015 roku kojarzeni jako organizacja dystrybucyjna, w której można znaleźć kosmetyki anti-age oparte o najbardziej awangardowe substytuty współczesnych biotechnologii. I tak rozpoznawani, przynajmniej na początek w Polsce.

Korzystałyśmy z następujących źródeł:

“Cytobiochemia”, L. Kłyszejko-Stefanowicz
“Przyczyny wewnątrzpochodnego starzenia się skóry”, B. Zegarska, M. Woźniak
“Dermatologia w praktyce”, M. Błaszczyk-Kostanecka
Wikipedia
Publikacje Marcina Budzyka

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Dodaj komentarz