DOBROCZYNNA WITAMINA K2 I ZJAWISKO PARADOKSU WAPNIA W PRZYPADKU JEJ NIEDOBORU

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

wapn LQ

Dlaczego witamina K2 jest potrzebna naszemu organizmowi?

Podstawowymi funkcjami organizmu, które wspiera witamina K2 jest:

 • udział w krzepnięciu krwi,
 • mineralizacja kości,
 • zapobieganie osadzaniu wapnia w ścianach naczyń krwionośnych,
 • wspomaganie procesów gojenia ran.

 

Witamina K2 a zdrowie kości

Istnieje znacząca korelacja pomiędzy stężeniem witaminy K2 a gęstością tkanki kostnej. W przypadku niskiego poziomu tej witaminy wyraźnemu spadkowi ulega gęstość mineralna kości, z czym wiąże się zwiększone ryzyko złamań. Jak pokazują badania, niedostateczny poziom witaminy K2 zmniejsza stężenie osteokalcyny, z czym wiąże się zwiększona kruchość kości.

Warunkiem koniecznym dla korzystnego wpływu wapnia i witaminy D na jakość tkanki kostnej, jest obecność witaminy K2.

Poza szeregiem badań klinicznych, dowodem na zasadność przyjmowania witaminy K2, jest populacja japońska, w której obserwuje się znacznie niższą częstotliwość złamań kości, w porównaniu z tymi, jakie obserwuje się wśród mieszkańców Europy czy Ameryki. Zjawisko to tłumaczy się dużym spożyciem przez obywateli Japonii potrawy zwanej natto, która zawiera fermentowane ziarna soi, niezwykle bogatej w K2.

 

Witamina Ka wpływ na tkankę kostną w wybranych grupach społecznych

Na uwagę zasługuje fakt, iż dzieci stanowią szczególną populację, wśród której zapotrzebowanie na witaminę K2 jest zdecydowanie większe. Wynika ono z faktu, iż okres dziecięcy związany jest ze wzrostem kości, w procesie którym odpowiedni poziom witaminy K2 jest niezbędny. Skutkuje on bowiem silnymi, zdrowymi kośćmi, właściwą ich geometrią oraz ogólnie rzecz biorąc, wpływa korzystnie na ich wzrost.

Witamina K2 jest również bardzo pożądana dla utrzymania odpowiedniej wytrzymałości kości kobiet w okresie postmenopauzalnym.

 

Paradoks wapnia

Zjawisko określane mianem paradoksu wapnia to nic innego jak osadzanie wapnia w tętnicach, przy jednoczesnym niedoborze tego pierwiastka w kościach. Ta niekorzystna sytuacja wywołana jest na skutek braku podaży witaminy K2. Wówczas bowiem dochodzi do znaczącej utraty wartości biologicznej funkcji białek MGP, podczas gdy białka te zapobiegają wapnieniu naczyń krwionośnych.

Pocieszającym jest zjawisko odwracalne, które udowodniono naukowo, polegające na tym, że w przypadku zwiększenia spożycia witaminy K2 nie tylko zapobiegamy dalszemu zwapnianiu naczyń, ale i przywracamy ich właściwą strukturę. Odpowiednia więc podaż witaminy K2 uniemożliwia odkładanie się wapnia w tętnicach, wspomaga ich odbudowę, stanowiąc tym samym wysoce skuteczną profilaktykę zawału mięśnia sercowego czy udaru mózgu.

Ochronny wpływ witaminy K2 na układ sercowo–naczyniowy potwierdza szereg badań naukowych. Wiadomo na ich podstawie, iż witaminy K2 z długim łańcuchem, czyli od MK-7 do MK-9, najskuteczniej zapobiegają zjawisku gromadzenia wapnia w tętnicach.

 

Powszechność niedoboru witaminy K2

Wiele lat błędnie sądzono, iż niedobór witaminy K2 należy do zjawisk niezwykle rzadko spotykanych. Na przestrzeni lat wykazano, iż jej podaż nawet w przypadku zbilansowanej diety jest niedostateczna. Co więcej, naukowcy alarmują o wciąż zmniejszającym się spożyciu tej witaminy, co tłumaczone jest niekorzystnymi zmianami w jakości i sposobie żywienia. Mniej bowiem spożywamy zielonych warzyw liściastych bogatych w tą witaminę, przy jednoczesnej zmianie sposobu wytwarzania żywności, co również działa na naszą niekorzyść.

 

ColDeKa

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Dodaj komentarz