Kampania społeczna – o co w niej chodzi?

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Mamy trzy główne cele: autentyczne pokazanie społeczeństwu praktycznego sposobu na wsparcie budżetów domowych, rozpropagowanie naszej Organizacji w całkiem nowym wizerunku – nie kolejnego „mlm-u”, lecz godnego naśladowania modelu wzorcowego aktywizacji całych środowisk – i najważniejszy: zdobycie w ten sposób tysięcy spontanicznych kontaktów, które oddamy najaktywniejszym z Was do zagospodarowania, czyli wprowadzenia do naszych szeregów…

Business.

Jak konkretnie i kiedy?

Kampania społeczna to nie jest kampania reklamowa, ani nawet marketingowa. Celem kampanii społecznych jest propagowanie idei, bądź działań szczytnych i pożytecznych. Tym samym ich odbiór jest znakomicie lepszy, niż tych pierwszych. W kampanie społeczną włączają się społecznicy, media i wiele innych czynników, dla których są one naturalnym polem ich działań, a nawet często afirmują sens ich istnienia.

Nie mogę jeszcze teraz, na początku miesiąca września przedstawić całego harmonogramu tej akcji, ze szczególnym uwzględnieniem ról, jakie w niej widzimy dla Was, gdyż nie jesteśmy jeszcze gotowi logistycznie i informatycznie. Dokładniej mówiąc – nie mamy jeszcze wszystkich narzędzi do właściwego kierunkowania i rozdzielania strumienia kontaktów-akcesów osób, do których kampania będzie docierała. Nie wycofuję się jednak jeszcze z terminu wrześniowego, gdyż brakuje nam niewiele. Niezależnie od tego, na Konferencji w Warszawie 22/23.10.2016 r. pokażemy Kampanię już w ruchu.

 

#colway #eliksir #zdrowie #uroda #kolagen #spa #film #fitnes #twarz #koszalin #kołobrzeg #paznokcie #skóra #fryzjer #włosy #salonfryzjerski #salon #salonyurody #solarium #siłownia #foto #pilling #suplementy #witamny #krem #kosmetyki #konkursy #photographer #fotografia #facebook

 

Mogę natomiast już zdradzić kolejne szczegóły: 

Kampania będzie zakrojona szeroko w tym sensie, że widoczna „w terenie”, w mediach lokalnych, ale także w mediach społecznościowych. Kampania otrzymała nazwę i hasło napędowe: „Możesz więcej”. Ideą jej akcji będzie zaprezentowanie uczestnictwa w Sieci COLWAY jako skutecznego sposobu na poprawianie domowego budżetu, dotarcie do środowisk, które nie słyszały, bądź słyszały niewiele o COLWAY, a w rezultacie pozyskanie akcesów tysięcy nowych osób. Nieustannie będziemy krzewić ideę polskiej zaradności i przedsiębiorczości – tym razem na jeszcze większą skalę. I przypomnijmy: w ten sposób pozyskane kontakty przekazywać będziemy przez cały okres jej trwania Wam – aktywnym Menedżerom!

Efektem kampanii całe środowiska społeczne będą przekonywane, że z COLWAY „Mogą więcej”, a nawet znacznie więcej niż np. „500+”. Przy odrobinie zaangażowania będzie to „1000+” albo i znacznie więcej. Przedsięwzięcie jakim jest COLWAY będzie propagowane wśród rodaków, jako modelowe dla minimalizowania lub nawet całkowitego rozwiązywania problemów finansowych tysięcy ludzi.

Inicjatywa pod hasłem „Możesz więcej” propaguje znalezienie alternatywy dla pomocy socjalnej – w tym przez motywowanie do akcesu do społeczności korzystającej z konferencji spotkań oraz szkoleń prowadzonych przez osoby świetnie sobie radzące w życiu właśnie dzięki przynależności do COLWAY. Informacje o zbliżających się wydarzeniach będą aktualizowane w harmonogramie spotkań uczestników kampanii. Do publikacji pierwszych takich harmonogramów zostały już tylko tygodnie, może nawet tylko dni…

Media i czynniki społeczne otrzymają sygnał, że kampania społeczna „Możesz więcej” aktywizuje osoby wchodzące na rynek pracy, kobiety samotnie wychowujące dzieci, rencistów oraz pozostałe osoby chcące podreperować domowy budżet. Cele akcji są realne do osiągnięcia i polegają na zdobyciu przez reagujących na nią dodatkowego źródła utrzymania. Zauważcie, że jeszcze nikt i nigdy nie propagował wielopoziomowego marketingu sieciowego w taki sposób. Żaden tego rodzaju biznes nie pomyślał też dotąd, by swoim Uczestnikom zapewnić stały dopływ strumienia kontaktów do potencjalnych współpracowników, a w najgorszym razie klientów.

Korzystając z mediów tradycyjnych oraz społecznościowych, będziemy opowiadać o sukcesach członków Organizacji COLWAY, a wartości stanowiące jej fundament popierać żywymi dowodami. Tu już jest miejsce dla wielu spośród Was. Ci, którzy nie boją się wystąpień publicznych, otrzymają okazję organizowania ich sobie w nurcie tej Kampanii właśnie. Realizowania misji COLWAY w sposób bardzo bezpośredni. Zwróćcie przy tym uwagę na łatwość organizowania sobie wówczas audytoriów. Nie będziecie niczego sprzedawać, a na pewno nie od razu. Będziecie ekspertami do wyjaśnienia jak działa wskazywany w kampanii społecznej jako wzorzec – model polskiej zaradności…

Na czym to będzie konkretnie polegać? Na interesowaniu się jaki czynnik na Waszym terenie podjął temat i wespół z nim zorganizowaniu spotkania w ramach kampanii. Na czyj koszt? Nie Wasz, poza kosztem dojazdu. Co dalej? Na zmyślnym wykorzystaniu tych zgromadzeń z pomocą swoich zespołów, które powinny być na nie wprowadzane.

Nie potrafiący wykorzystywać Kampanii do kierowania spotkaniami w jej nurcie – też otrzymają pole dla swojej aktywności, chociażby na nowym, facebookowym profilu dedykowanym tej kampanii społecznej: Możesz więcej

Zacznijcie już niebawem pilnie nas obserwować nas na bieżąco, komentować i przekazywać dalej – do środowisk, gdzie najzwyczajniej nie mieliście siły lub śmiałości rekrutować – informacje o tym, że z COLWAY „Możesz więcej”!

COLWAY urośnie w tej kampanii jako Organizacja, do której należycie i Wy otrzymacie szansę rosnąć wraz z nią. Pamiętajcie, że skutkiem ma stać się wskazywanie na COLWAY, jako na model wzorcowy w kampanii społecznej, prowadzonej na polu aktywizacji różnych środowisk, mających w oparciu o rodzime inicjatywy, kapitał i wynalazczość, z wykorzystaniem polskiej zaradności i przedsiębiorczości – uzyskać dostęp do realnych możliwości wspomagania budżetu gospodarstw domowych

Będziemy mówić głośno: mamy ambitny zamiar wziąć w tej Kampanii odpowiedzialność za rozwiązania wskazanych problemów. Jeżeli zrobimy to dobrze, wizerunek COLWAY jako Organizacji zyska w sposób niebywały, co już samo w sobie ułatwi Wam wszystkim budowę zespołów i struktur handlowych. Operacja zakrojona jest wszak jeszcze szerzej, tak by skutkowała akcesami osób, do których dotrze przekaz kampanii społecznej – bezpośrednio już do nas.

Co to konkretnie znaczy? Koniec końców wszyscy poszukujący w nurcie Kampanii rozwiązań (poza osobami zjawiającymi się na spotkaniach, które możecie zagospodarowywać od razu i bezpośrednio) kierowani będą różnymi drogami do naszej www.zdrowiej.net.pl , do miejsca: DOŁĄCZ DO NAS

Strumień pozyskanych w taki sposób kontaktów będziemy kierować do Menedżerów w każdym zakątku Polski. Ich rolą pozostanie rzeczywista aktywizacja tych ludzi, czyli przysposobienie ich do metod zarobkowania z nami. Kluczami przydziału kontaktów będą: aktywność Menedżera, bliskość zamieszkania identyfikowana przez kod pocztowy, na który została podpisana umowa (Zadbajcie o swoje aktualne wszelkie dane teleadresowe! Zakładka EDYCJA KONTA w Strefie Menedżera.)– ale przede wszystkim jego prawdziwa chęć do opiekowania się otrzymanymi kandydatami na współpracowników.

Kampania nie ruszyła jeszcze wyłącznie dlatego, że dopracowujemy logistycznie algorytmy i metody wychwytywania i kierowania do Was spodziewanego strumienia. Także metody monitorowania: co Wy będziecie z tak otrzymywanymi kontaktami robić, aby nie przydzielać ponownych tym, którzy nie pracowali nad poprzednimi.

W trakcie trwającej, a założonej na okrągły rok kampanii społecznej będziemy chcieli współpracować wyłącznie z tymi, którzy też tego naprawdę chcą, czyli również rokują na to, że będą skutecznie zagospodarowywać oczekiwane duże zasoby ludzkie. Którzy włączą się aktywnie, czyli najpierw dadzą się przeszkolić w zakresie niezbędnym do korzystania z tej nowej strategii, następnie podchwycą efektywnie stosowane w niej narzędzia i metody – wreszcie poprowadzą jak przystało na liderów otrzymanych klientów i partnerów. Ucząc ich i wdrażając do naszej codziennej pracy marketingowej.

Kampania społeczna będzie pasowała jak ulał swoim językiem, akcentami, wartościami i sugerowanymi w niej rozwiązaniami – do nas, do języka, rdzennych wartości i rozwiązań COLWAY. Zaakcentujemy w niej to, co stanowi nasze silne atrybuty, czyli oparcie się o polski kapitał, takież odkrycia naukowe i technologie. Jej elementami będą liczne publikacje, spotkania w terenie, ale już nie jak dotąd w hotelach, co od razu pokazywało komercyjny charakter zdarzenia – lecz raczej murach uczelni, domów kultury i administracji państwowej. To także różni kampanie społeczne od reklamowych. COLWAY nie będzie w tej kampanii bezpośrednio i wprost reklamowany, a już na pewno nie jako marketing sieciowy, lecz wskazywany w końcowym etapie każdego jej przekazu, jako wzorcowa alternatywa możliwości bardziej dorabiania sobie, niż zarobkowania zawodowo. Czyli Kampania będzie nas pokazywać tak to, jak dokładnie chcemy w naszej filozofii polskiej firmy, dającej możliwości czerpania korzyści z rodzimych pomysłów biotechnologicznych i wykorzystującej polską zaradność. Będziemy sprzedawać nie żaden MLM, lecz ideę radzenia sobie, bez oglądania się na pomoc socjalną, czy nieefektywne programy aktywizujące.

Kiedy startujemy? Może pierwsze ruchy już we wrześniu, a w październiku na pewno. Jak nadmieniłem: kampania jest gotowa, to my jeszcze nie jesteśmy gotowi i Wy jeszcze nie jesteście gotowi. Również mentalnie. Jeszcze nie wierzycie, jeszcze ten temat nie pobudził Waszej wyobraźni. Następne informacje będą w newsletterze Uśmiechy od COLWAY (Wprowadz swój e-mail i zapisz się do newslettera) który znajduje się na samym dole strony. Przewidujemy także webinar i to zapewne nie jeden. Będzie się działo…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Dodaj komentarz