LunaCol pokarm epigenetyczny.

Spread the love
 • 15
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  15
  Udostępnienia

LunaCol


LunaCol – jest pierwszym w Europie ogólnodostępnym produktem, który zawiera lunazynę – unikalnie występujące w przyrodzie białko, które budzi nadzieje ludzkości na przełom w wielu dziedzinach nauki, będące zarazem pierwszym poznanym pokarmem epigenetycznym.

Białka, które zmieniają „przeznaczenie genetyczne”

Aby wyjaśnić, czym jest pokarm epigenetyczny, warto posłużyć się obrazowym przykładem z życia społeczności pszczół.

Powszechnie wiadomo, że każdy z osobników, żyjących w jednym roju, pełni w nim określoną rolę:

królowej – matki, robotnicy lub trutnia.

Ciekawe jest to, że larwy pszczół na początku rozwoju zawsze są takie same i nie posiadają charaktery stycznych cech przypisanych do danej funkcji. Co zatem determinuje ich przeznaczenie i wyznacza konkretną rolę w społeczności, wpływając na to, czy pszczoła będzie żyjącą kilkanaście tygodni robot nicą, czy płodną królową, która dożyje nawet pięciu lat? Otóż nie jest to zapisane w genomie pszczół, lecz decyduje o tym pokarm, który larwy i poczwarki spożywają w fazie rozwoju.

To unikalne składniki zawarte w mleczku pszczelim, wysoko białkowym pokarmie przeznaczonym dla królowych powodują, że karmiona nimi larwa staje się matką. Natomiast larwy żywione pyłkiem kwia towym przeobrażają się w zwykłe robotnice. Ten fenomen pokazuje, że sam dobór pożywienia diame tralnie zmienia biologiczny los pszczół, a mleczko pszczele jest niezwykle wartościowym pokarmem epigenetycznym.

Pokarm epigenetyczny – to takie białko, które zdolne jest poprawiać zapisany w genach „los biologiczny” tego, kto go spożywa.

FB sensacja C

 

Chcąc zrozumieć czym jest epigenetyka, możemy sobie wyobrazić, że „napisano” nas genetycznie trochę długopisem, a trochę ołówkiem… Zapis długopisem, to GENOM – jego nie zmienimy. Zapis ołówkiem, to EPIGENOM – i jego możemy zmienić! Nie możemy wprawdzie zmienić swojego DNA, gdyż nie jesteśmy pszczołami – ale możemy, jak się okazuje, niezdrowe geny, okresowo, a nawet całkowicie „wyłączać”, a zdrowe „promować”.

Pierwszym opisanym pokarmem epigenetycznym– który ma wpływ na epigenom człowieka – jest lunazyna.

Epigenetyczność lunazyny manifestuje się tym, że chociaż nie jest ona władna zmienić naszego kodu DNA, to systematycznie dostarczana organizmowi, pozytywnie wpływa na to, jak nasze DNA wyraża siebie. Dobre zmiany, które zachodzą w ustroju dzięki odżywianiu się pokarmem epigenetycznym, a są obserwowane przez stosujących lunazynę w relatywnie krótkim czasie, mają miejsce zawsze na poziomie komórkowym i dziedziczone! Fakt ten powoduje, że lunazyną suplementują się nie tylko osoby dbające o swoje zdrowie, lecz również pary planujące dziecko.

Jest to pierwsza substancja odżywcza, na tyle wnikliwie zbadana naukowo, że absolutnie zasadnymi wydają się twierdzenia lekarzy amerykańskich, iż za jej pomocą możemy realnie i w sposób mierzalny wpływać na kondycję naszego organizmu, a nawet przekazywać, uzyskane dzięki spożywaniu lunazyny, korzyści zdrowotne swoim potomkom!


Jesteśmy tym, co jemy – stwierdził już Hipokrates.

Jesteśmy tym, co przyswajamy – mówimy dzisiaj w COLWAY,

świadomi złożoności procesów metabolicznych.

Jeżeli kiedykolwiek ludzkość poznała substancję doskonale definiowaną przez te dwie sentencje, to jest nią właśnie lunazyna, która realnie poprawia kondycję organizmu. Wynika to m.in. z jej doskonałej przyswajalności, ponieważ będąc wbudowana w kompleks białkowy (albumina 2s), nie ulega w żołądku strawieniu i przedostaje się poprzez jelita do krwi, a następnie do komórek.

Nie dziwi nas to, że spośród wielu cząsteczek występujących na ziemi, pierwszym opisanym pokarmem epigenetycznym okazało się białko, które było przecież zaczątkiem ewolucji. To właśnie na białku, które jest częścią każdej komórki naszego ciała, opiera się jedyne, jak dotąd poznane życie we Wszechświecie. Obecnie lunazynę w formie bioaktywnego peptydu, realnie wpływającego na pozytywną ekspresję genów, pozyskuje się tylko z ziaren soi, w których białko to występuje w mikroskopijnych ilościach. Lunazyna, odkryta dopiero u schyłku XX wieku, była przez szereg lat, szczególnie w Europie, substancją tak drogą i trudno dostępną, że brakowało jej nawet dla laboratoriów prowadzących badania nad wykorzystaniem właściwości tego peptydu w medycynie. Spowodowane to było z jednej strony nieznajomością technologii izolowania go, a z drugiej rozszerzaniem przez naukowców amerykańskich zastrzeżeń patentowych na sposoby jego pozyskiwania.

Lunazyna od kilku już lat nie jest substancją owianą tajemnicą, ani produktem marketingowym, jak wiele protein w przeszłości, które reklamowano komercyjnie jako panaceum na wszystko. Na temat tego peptydu, bardzo unikalnego pod względem sekwencyjności tworzących go aminokwasów, napisano już tysiące opracowań, a wśród nich wiele poważnych prac naukowych, dokumentujących wyniki badań medycznych nad lunazyną jako lekiem na choroby układu krążenia, Alzheimera i Parkinsona. Wiele publikacji opisuje eksperymenty, których celem było znalezienie klinicznego potwierdzenia dla przypadków całkowitego wyzdrowienia osób chorych na poważne schorzenia, niemożliwe do cofnięcia takie jak np. stwardnienie zanikowe boczne (ALS).

kapsulka DNA

W światowym piśmiennictwie medycznym powstały już setki prac traktują cych o hamowaniu wzrostu komórek nowotworowych i o zapobieganiu prze rzutom raka przez LUNAZYNĘ.

Patrząc przez pryzmat niezwykle ważnych badań, jakie prowadzone są na całym świecie nad lunazyną, należy wspomnieć o jej, obszernie w tej chwili udokumentowanych, właściwościach takich jak: efektywne

przeciwdziałanie stresowi oksydacyjnemu, czy niwelowanie stanów zapalnych. Klinicznie dowiedziono również, że lunazyna obniża poziomu cholesterolu, także LDL. Tę jej funkcję leczniczą skutecznie opatentowali jej amerykańscy odkrywcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley – Alfredo Galvez i Benito de Lumen.

Może właśnie dlatego nadali oni lunazynie tak piękne „imię”, pochodzące od filipińskiego słowa lunas – leczyć.

Ludzi zdrowych fascynuje w lunazynie przede wszystkim to, że ci, którzy się nią systematycznie suplementują, wykorzystują możliwości epigenomu i znacznie rzadziej chorują. To właśnie w epigenomie nasze właściwe wybory stylu życia wyzwalają dobrą ekspresję genów – czyli zdrowe geny są włączane, a niezdrowe wyłączane, co jeszcze niedawno mogło być tylko tematem scenariuszy science fiction.

Lunazyna dostępna w formie suplementu diety wydaje się więc spełniać kolejny amerykański sen o kapsułce, takiej jak Viagra czy Prozac, która nawet konsumentowi nie dbającemu o siebie, prowadzą cemu niezdrowy tryb życia – daje również oczekiwane efekty. W przypadku lunazyny nie są one wprawdzie natychmiastowe, ale nie są także doraźne. Wyniki badań morfologicznych osób konse kwentnie stosujących lunazynę, poprawiają się w sposób obiektywny i trwały.

Również u osób żyjących epigenetycznie prawidłowo, systematyczne spożywanie lunazyny, w sposób dla nich szybko zauważalny zwielokrotnia korzyści zdrowotne płynące z aktywności fizycznej, opty malnego odżywiania się i suplementowania. Da ją oni te mu spontaniczny wyraz na licznych forach dla konsumentów.

Lunazyna występuje naturalnie w formie kompleksu białkowego (albuminy 2s) wraz z peptydem sygnałowym, co w praktyce biochemicznej znaczy, iż nawet niewielka jej ilość nie wyklucza pozytywnej reakcji na nią receptorów naszych komórek.

W jedynych dostępnych dla konsumentów z całego świata produktach z lunazyną – w amerykańskich

suplementach diety znajdowało się, jak dotąd zazwyczaj nie więcej niż deklarowane 600 ng czystej lunazyny w jednej kapsułce. Nanogram to miliardowa (10−9) część grama.

Uwaga! W jednej kapsułce preparatu LunaCol znajduje się aż 5 miligramów 10-cio %-owej, aktywnej

biologicznie lunazyny, co daje 0,5 miligrama tego białka w formie czystej. Jest to 833 razy (!) więcej, niż w kapsułce produktów z lunazyną dostępnych na rynku amerykańskim.

erfds

Jak to możliwe?

COLWAY ma wyłączność na wykorzystywanie w suplementach diety aktywnej biologicznie lunazyny, pozyskiwanej rdzenną, polską metodą. Autorski i całkowicie inny od amerykańskich – a przy tym jeszcze znakomicie od nich wydajniejszy sposób izolowania tego unikalnego białka opracował dla nas Filip Porzucek, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i uczeń dr Jana Czarneckiego (twórcy m.in. grasiczego preparatu TFX).

LunaCol

LunaCol okladka czysta

 Jest pierwszym takiego rodzaju, ogólnodostępnym, trzykomponentowym preparatem z lunazyną w składzie. Oprócz omówionego wyżej głównego składnika zawiera jeszcze dwie istotne w suplementacji substancje:

Lizozym – (muramidaza) jest jednym z enzymów bazowych dla odporności organizmów ssaków i wrodzoną częścią naszego układu immunologicznego. Bardzo wysokie jego stężenie zawiera np. mleko matki, a jeszcze większe siara (colostrum), która chroni nowo narodzone dziecko przed wszelkimi zarazkami, zanim wytworzy ono swój własny układ odpornościowy. To jedna z najcenniejszych substancji, jaką włączyć można do składu suplementu diety, co jest też bardzo zasadne, gdyż nie łatwo nam pozyskać lizozym z tego, czym się żywimy. Występuje śladowo w mleku, szczególnie kozim, o ile nie zniszczono go w procesie UHT. Nieco więcej muramidazy znajdujemy w kozim serze i w białkach jaj, które jednak, jeśli chcemy przyswajać z nich lizozym, należy spożywać na surowo, ponieważ enzym ten ginie w temperaturze maksymalnie 70 ⁰C.

Lizozym
Suplementować się nim trzeba długo i cierpliwie, gdyż działa bardzo powoli, bezpiecznie dla naszego organizmu zasiedlając układ pokarmowy. Nagrodą jest obiektywnie odczuwalna i trwała poprawa odporności. „Wolny jak żółw, silny jak wół” – mówią o lizozymie immunolodzy, wskazując na to, że w stanie oczyszczonym wykazuje aktywność przeciwbakteryjną jeszcze w rozcieńczeniu 1:7, a siłę jego działania aseptycznego pokazuje np. to, że 1 ml muramidazy jest w stanie obronić tysiąclitrową kadź wina przed wszelkimi drobnoustrojami chorobotwórczymi!

Aleksander Fleming odkrył w 1922 roku ten, właściwy wszystkim żywym organizmom, pierwotny mechanizm obronny, na zasadzie którego działa lizozym. Od początku właśnie wyizolowanie i zastosowanie po raz pierwszy tego naturalnego enzymu, uważał za najważniejsze dzieło swojego życia, nie zaś penicylinę, z której zasłynął.

Niewiele jest na świecie dostępnych suplementów diety z lizozymem, gdyż technologia pozyskiwania go w formie dimeru, niezwykle skutecznej w działaniu również przeciw bakteriom antybiotykoodpornym, a co najważniejsze – synergicznej dla lunazyny, należy do bardzo kosztownych. Tutaj z pomocą przychodzą ponownie polskie biotechnologie, dzięki którym dimery lizozymu weszły w skład preparatu LunaCol.

Betaglukany – są najważniejszymi składnikami błonnika pokarmowego. Ich systematyczne spożywa nie jest głęboko uzasadnione szeroko rozumianą profilaktyką. W rosnącej świadomości potrzeby uzupełniania naszej codziennej diety o substancje prozdrowotne, coraz więcej uwagi poświęca się polisa charydom.

W LunaColu nie ma wypełniaczy kapsułki, a rolę tę pełnią niezwykle potrzebne naszemu organizmowi beta glukany, konkretnie zaś β-glukany o masie 1,3 -1,6D. Wykazują one m.in. działanie stymulujące wytwarzanie przez organizm lizozymu.

Betaglukan

Nasz ustrój, kiedy naturalnie walczy z chorobą – posługuje się następującym mechanizmem: „stwierdziwszy” obecność mikrobów, budzi własne β-glukany, których szczególnie formy o masie 1,3 -1,6D zwiększają aktywność makrofagów. Powoduje to natychmiastową eksplozję lizozymu ustrojowego. W ten sposób organizm nastawia się na „wojnę” obronną. Wpływ beta – glukanów na układ odpornościowy, zwłaszcza na pierwszą linię obrony czyli makrofagi, udowodniono w licznych światowych ośrodkach badawczych. Beta glukan potęguje działanie komórek odpornościowych, zwiększając ich zdolność do walki z niebezpiecznymi mikroorganizmami. Wywiera także wpływ na szybkość produkcji krwi w szpiku kostnym.

Jego regularne stosowanie nie tylko zwiększa aktywność, ale i liczbę naszych komórek krwi.

Beta glukany zwiększają lepkość pokarmów, formułując kleisty roztwór w żołądku. Dzięki temu glukoza wchłania się stopniowo, nie powodując dużych wahań cukru we krwi po posiłku. Dlatego β-glukany zalecane są osobom chorym na cukrzycę, a także zdrowym – w celu zapobiegania jej wystąpienia.

LunaCol

Lunazyna – Lizozym – Beta glukan

Suplement diety | 60 kapsułek

Składniki: ekstrakt z drożdży Saccharomyces cerevisiae, standaryzowany na 25% beta-D-glukanu, żelatyna rybia (kapsułka), substancja przeciwzbrylająca (węglan wapnia), lizozym, ekstrakt z ziaren soi standaryzowany na 10% lunazyny.

pokmjnk

kapsulki blister
Ważne informacje dla użytkowników:

Na temat substancji będących składnikami LunaColu powstała obszerna literatura, wskazująca na ich właściwości prozdrowotne i dająca podstawy do postrzeżenia celowości systematycznego i stałego suplementowania się β-glukanami, liozymem a szczególnie lunazyną.


 

Dobór i proporcje użytych w preparacie LunaCol komponentów są wynikiem wieloletnich konsultacji z polskimi naukowcami w dziedzinie medycyny, w tym immunologii.


 

Produkt wytwarzany jest ze składników najwyższej jakości, w reżimie farmaceutycznym i w najbardziej rygorystycznych normach jakościowych.


 

Mimo tego, przed zwiększeniem dziennych porcji stosowania suplementu zalecane jest skonsulto wa nie się z lekarzem.


W preparacie LunaCol znajduje się wyłącznie lunazyna izolowana z ekologicznych odmian soi, niemodyfikowanych genetycznie.


 

Badania wykazały, że lunazyna w żaden sposób nie odpowiada za reakcje alergiczne wywoływane przez produkty sojowe. Nie ma również żadnego wpływu na gospodarkę hormonalną, gdyż nie jest w żaden sposób powiązana z fitoestrogenami.


 

Kapsułki użyte w preparacie nie zawierają barwników i są wytwarzane z żelatyny rybiej. Produkt nie zawiera glutenu, substancji konserwujących, aromatyzujących, wypełniających, ani stearynianu magnezu. Jako substancję przeciwzbrylającą zastosowano węglan wapnia, używany w lekach i suplementach diety.

© Nazwa i znak towarowy: LunaCol są objęte prawem ochronnym.

LunaCol grafika

LunaCol jest produktem prekursorskim.

Preparaty takie jak on wyznaczają obecnie światowe trendy w suplementacji.

 •  
  15
  Udostępnienia
 • 15
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Dodaj komentarz