O przygotowywanej Kampanii Społecznej.

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O przygotowywanej Kampanii Społecznej

 

… napisaliśmy już trochę w poprzednich Aktualnościach:

AKTUALNOŚCI WRZEŚNIOWE
Kampania społeczna – o co w niej chodzi?

Należy dodać do tego pewne wyjaśnienie:

Właściwa definicja brzmi:
„Kampania społeczna to zestaw różnych działań, zaplanowanych w konkretnym czasie, skierowanych do określonej grupy docelowej, których celem jest doprowadzenie do wzrostu wiedzy, zmiany myślenia, zachowania wobec określonego problemu społecznego lub rozwiązanie problemu społecznego, blokującego osiąganie dobra wspólnego, zdefiniowanego jako cel marketingowy”. 

3

Motywacja do podejmowania kampanii społecznych w ogóle, wynika z faktu, iż „w każdym człowieku istnieje potrzeba czynienia dobra, stąd altruistyczna chęć pomocy drugiemu, płynąca z uwarunkowań psychologicznych, jak i wyznawanych norm moralnych” – i w naszej Kampanii Społecznej również będziemy musieli trzymać się tych wskazówek.

Jeżeli chcemy skutecznie poprawić wizerunek naszej Organizacji i naszej marki, a niejako „przy okazji” realnie pomóc osobom, które się zainteresują Kampanią, to osoby, które się w nią zaangażują również muszą na pierwszym miejscu stawiać ideę społeczną, a nie po prostu rekrutację.

Realnie wyglądać będzie to tak, że wolontariuszom Kampanii z naszych szeregów wskazywać będziemy czynniki społeczne, lokalne media i konkretne spotkania, które będą jej krzewieniu służyć.

Pomysł wydaje nam się dobry i warty realizacji. Miejmy wszak też wszyscy świadomość, że Kampania ma czas (zakładamy ją na okres roku) i że nie jest ona i nigdy nie będzie elementem naszej strategii marketingowej na tyle ważnym. Iżby ktokolwiek z Was zaangażował w nią nieproporcjonalną do możliwych efektów ilość czasu i energii. Kampania ma być elementem wspierającym. Inteligentnym sposobem na dotarcie do środowisk , których może nigdy w inny sposób byśmy naszymi wartościami nie zainteresowali.

Mając powyższe kwestie na względzie, mimo iż jesteśmy do Kampanii w zasadzie przygotowani – podjęliśmy decyzję, aby teraz, w okresie poprzedzającym Promocję, w czasie Promocji i w okresie wysiłku sprzedażowego, koniecznego do wyzbycia się „promocyjnych zapasów” – jeszcze nie wzywać Menedżerów COLWAY do angażowania się w Kampanię pełnią energii i czasu.

Kampania Społeczna pełną parą, troszkę później

Niech ta Kampania delikatnie ruszy (ma już swój Fanpage na Facebook : http://bit.ly/2c7HvF0 ), a gdy okaże się, że ma pierwszy pozytywny oddźwięk społeczny, wówczas – i najpewniej dopiero w okresie marketingowo mniej gorącym, czyli pierwszych miesiącach 2017 roku – rzucimy mocne hasła i konkretne wskazówki do silnego zaangażowania się w nią przez Was.

Przemyśleliśmy to gruntownie. Wzywanie do takiej akcji całą parą teraz, a szczególnie w listopadzie i przede wszystkim bez osobnego przeszkolenia w tym temacie chociaż Liderów, byłoby pomysłem ryzykownym. Zwłaszcza, że nic nas nie goni. Ani nie jesteśmy w żadnym kryzysie wymagającym działań specjalnych, ani też Kampania nie jest przedsięwzięciem, od którego cokolwiek ważnego zależy. Niech też do Kampanii włączą się także inne firmy, organizacje a nawet osoby o społecznym zacięciu, co ma mieć planowo miejsce. To ją uczyni i wartościowszą i wiarygodniejszą.

Zainteresowanych prosimy więc o śledzenie tymczasem Kampanii na facebooku i poczynienie remanentu własnych zasobów w Kampanii przydatnych. Poprzez zasoby te rozumiemy lokalne kontakty z ludźmi lub czynnikami społecznymi aktywizującymi zawodowo i tak na co dzień środowiska o to się wręcz wołające. Prosimy Was także o wskazywanie tych zasobów nam. Tak samo prosimy o Wasze pomysły i Wasze akcesy do Kampanii. Mamy wszak w suporcie firmę, która tę akcję koordynuje i prowadzi medialnie. Niech robi swoje, niech czyni przygotowanie artyleryjskie.

Zaś zew do akcji właściwej, czyli do ofensywy nastąpi…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Dodaj komentarz