Plan Marketingowy Colway.

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Wiele fajnych tematów ciśnie nam się do tego newslettera, ale Czytelnicy przekonali nas, że trzeba je na razie odłożyć, a teraz przypomnieć już ponad 11 – tu tysiącom subskrybentów „Uśmiechów od Colway” Plan Marketingowy (Finansowy) tej Organizacji. Za chwilę bowiem rozpęta się szaleństwo Promocji Listopadowej, a tymczasem mnóstwo osób niezbyt rozumie przyczyny tej gorączki, bo nie rozumie na czym polega fenomen tej Promocji i korzyści z niej płynące, które sprawiają, że co roku, w listopadzie setki ludzi, nawet nie zaangażowanych na co dzień w biznes dystrybucyjny Colway, inwestuje 3480 zł (lub ich wielokrotność) w tę mocną grę finansową dla dorosłych…


unnamed-6Plan Marketingowy Colway


Do COLWAY trafia się w większości przypadków jako Klient, któremu ktoś polecił owiany legendami Produkt – Kolagen Naturalny, czy jego liofilizat COLVITĘ.

Jednakże po przekonaniu się do naszych Produktów ich użytkownik zazwyczaj pozwala sobie prędzej, czy później przedstawić również możliwości zarobkowe we współpracy z Colway. Może się skończyć po prostu tak, że taki Klient przystąpi do Sieci jako Dystrybutor, wyłącznie dla większych rabatów, a dystrybucją jako taką nigdy się realnie nie zajmie…

#colway #eliksir #zdrowie #uroda #kolagen #spa #film #fitnes #twarz #koszalin #kołobrzeg #paznokcie #skóra #fryzjer #włosy #salonfryzjerski #salon #salonyurody #solarium #siłownia #foto #pilling #suplementy #witamny #krem #kosmetyki #konkursy #photographer #fotografia #facebook

System COLWAY jest bardzo prosty. Ucieka od wszelkich tytułomanii, od pokusy wielu “motywujących” stopni awansu. Jest to efektem podjęcia decyzji o odrzuceniu manipulacji, którą są zawsze “tytuły” w MLM.

Są więc tylko dwie formy uczestnictwa czynnego w sieci COLWAY. Dwa poziomy aktywności. Dystrybutor i Menedżer. Pierwszy zarabiać pieniądze może tylko na handlu produktami, które nabywa od Menedżera. Drugi nabywa praw do zakupywania towaru bezpośrednio w Colway i do zaopatrywania swojej struktury Dystrybutorów z pewną marżą. Ale przede wszystkim nabywa prawa do prowizji z pracy (obrotu) innych Menedżerów, w jakich zmienią się jego Dystrybutorzy…

Uwaga ! Ilekroć poniżej pojawi się skrót pkt (punkty) znaczy to, (co najmniej do lutego 2014) – po prostu PLN. Jeden punkt w Colway, to 1 złoty polski. Dopiero w przyszłości będzie się to zmieniać np. o korekty inflacyjne.

COLWAY sprzedaje produkty wyłącznie Menedżerom. Z rabatem 42% od cennika detalicznego. Przy czym oznacza to odjęcie 42% od 100 = 58. Oni odsprzedają produkty Dystrybutorom w swojej Organizacji, czyli osobom zarekrutowanym do COLWAY osobiście, bądź przez “swoich” Dystrybutorów.

Rabaty zakupowe udzielane w “małej organizacji” prowadzonej przez Menedżera

udziela się Dystrybutorowi bezpośrednio po podpisaniu umowy
udziela się Dystrybutorowi po osiągnięciu kwoty zakupów 3 000* pkt (PLN)
udziela się Dystrybutorowi po osiągnięciu kwoty zakupów 6 000* pkt (PLN)
udziela się Dystrybutorowi po osiągnięciu kwoty zakupów 9 000* pkt (PLN)

* powyższe kwoty obrotu oznaczają wartość zakupów po cenach detalicznych (dla ostatecznego Klienta)

 

Ostatni rabat jest już na poziomie menedżerskim. Po osiągnięciu kolejnych 3 000 pkt obrotu i ogólnego poziomu zakupów 12 000 pkt liczonego w cenach detalicznych, faktyczny Menedżer otrzymuje nominację, uprawniającą go do czerpania profitów z obrotu zbudowanej przez siebie w międzyczasie struktury.

COLWAY nie wymaga od Menedżerów trzymania się tych reguł kurczowo. Są to przyjęte zwyczajowo w naszej Sieci rabaty dla Dystrybutorów. Ich “drabinka sukcesu”.

Nominacja menedżerska każdego Dystrybutora leży w rękach Menedżera, który zaopatruje grupę. Tym samym dokonywanie zakupów u innych uczestników Sieci, niż “własny Menedżer” – nie jest dla Dystrybutorów z punktu widzenia ich kariery celowe.

COLWAY nie wymaga również, by Dystrybutor osobiście dokonał obrotu czyniącego go Menedżerem. Nikt tego nie będzie sprawdzał. Każdy Menedżer dysponuje pewnym “obrotem historycznym”, na który składają się także jego osobiste, comiesięczne zakupy – odnotowane w Systemie jako tzw. kwalifikację prowizyjne.

System jest tutaj również bardzo prosty: każda nominacja menedżerska musi mieć pokrycie w obrocie zaistniałym realnie w grupie, w miesiącu handlowym, po którym ona nastąpi. Ewentualnie może mieć ona pokrycie w innym (tzw. historycznym) obrocie tego Menedżera. Obrocie, który nastąpił wcześniej, a nie został wcześniej wykorzystany do innej nominacji.

Przykład

Cztery kwalifikacje prowizyjne Menedżera przez cztery miesiące = jedna Nominacja w jego grupie. Nieważne kogo. Ma ona pokrycie w obrocie. I tylko to się liczy. Nie to, czy produkty rozprowadził Menedżer osobiście i jak oraz komu je odsprzedał – klientom, czy osobiście zarekrutowanym Dystrybutorom, czy też ich z kolei “narybkowi”. Nieważne jest nawet to, że czasami nawet kto inny realnie handluje, a kto inny dostępuje Nominacji.

System jest liberalny – pozwala uczestnikom na pracę w grupie i kierowanie się dobrem grupy przede wszystkim, a daleko za tym dopiero idą interesy firmy. System taki pozwala więc na wyłanianie spomiędzy siebie kandydatów do awansu, na wybieranie rozwiązań taktycznie i finansowo dla nich i dla Ciebie najkorzystniejszych. Jest także “pro – zespołowy”. W COLWAY zgrane drużyny osiągają szybciej lepsze wyniki, a skłócone zatrzymują się w rozwoju.

Co daje podpisanie Umowy Dystrybucyjnej ?

 • Rabat od 30 – 42% na wszystkie produkty COLWAY
 • Zakupywanie materiałów informacyjnych i reklamowych bez narzuconej na nie marży
 • Prawo do podpisywania jako współwprowadzający Umów z kolejnymi Uczestnikami, tworzenie własnej Struktury
 • Prawo do Nominacji menedżerskiej najpóźniej po dokonaniu narastająco uprawniającego do niej obrotu

               

Zarobki prawdziwe, stabilne i niezależne od osobistej sprzedaży zaczynają się w COLWAY wówczas, gdy ich źródłem staną się Prowizje wypłacane za obroty czynione przez innych. Aby tak się stało musisz najpierw stać się Menedżerem

Pięć sposobów na osiągnięcie statusu Menedżera 

 

 1. W obojętnym czasie nazbierać “u swojego Menedżera” obrót równy wartości detalicznej Produktów 12 000 pkt i uzyskać od niego Nominację.
 2. Nie zbierać tego obrotu tygodniami, czy miesiącami lecz zrobić go jednym ruchem i z najwyższym rabatem zakupowym (oczywiście wskazane jest doświadczenie w dystrybucji oraz posiadanie perspektyw na zbycie produktów).
 3. Rekrutować na tyle intensywnie i efektywnie, że obrót 12 000 pkt poczyni budująca się grupa, a Nominację Menedżer bez wątpienia wykorzysta dla Ciebie – jej twórcy.
 4. Czyhać na Promocję Listopadową, gdy “limit obrotu do Nominacji” zmniejszany jest o całą połowę.
 5. Mieć szczęście i możliwość skorzystania z Nominacji Incydentalnej.

 

 • NOMINACJA INCYDENTALNA – Obok wielu innych ułatwień, System COLWAY przewiduje także dla każdego Uczestnika – Menedżera możliwość nominowania jeden, jedyny raz i tylko w pierwszej generacji Menedżera obrotem nie 12 000 pkt, lecz tylko 3 000 pkt. Menedżer w takim trybie ustanowiony ma oczywiście takie same przywileje, włącznie z prawem do prowizji już za obroty w miesiącu bieżącym i prawem do własnej Nominacji Incydentalnej. Dzięki temu m.in. – w COLWAY nierzadkie są przypadki, kiedy osoba aktywna – już po miesiącu ma prawo do przychodu pasywnego, a po dwóch miesiącach odbiera pierwsze prowizje !

Menedżera mianuje COLWAY poprzez przyjęcie i zarejestrowanie Umowy Menedżerskiej nadesłanej przez Menedżera, który dokonał Nominacji.

Co daje status Menedżera ?

 • Prawo do bezpośredniego zakupywania produktów w COLWAY z maksymalnym i nieutracalnym rabatem.
 • Można samodzielnie decydować o przyporządkowaniu obrotów poczynionych przez Strukturę.
 • Możliwość wglądu do składu osobowego Struktury i jej obrotów do 7-mej generacji.
 • Prawo do Nominowania innych Menedżerów.
 • Koordynowanie i zaopatrywanie swoich Dystrybutorów, a także Menedżerów, którzy wyrażą na to zgodę.
 • Prawo do podjęcia starań o utworzenie Przedstawicielstwa COLWAY poza granicami R.P.
 • Prawo do prowizji z obrotu siedmiu generacji Menedżerów powstałej pod Menedżerem Struktury.
 • Prawo do nadprowizji w wysokości 1% obrotu w strukturze do 7-mej generacji menedżerskiej przekraczającego 100 000 pkt detal/miesiąc i odpowiednio 2% przy obrocie 200 000 pkt.
 • Otrzymywanie prowizji z tytułu obrotu zagranicznego powstałego w zasięgu Struktury.
 • Możliwość organizowania spotkań informacyjnych o produktach i możliwościach biznesu oraz zwrotu kosztów wynajmu sal.

Wszelkie prowizje wypłacane są Menedżerowi COLWAY wówczas, gdy w miesiącu handlowym, za który są należne dokonał on zakupu produktów o wartości detalicznej 3 000 pkt (sprzedaży tych produktów nie musi dokonywać osobiście – zazwyczaj czynią to jego Dystrybutorzy).

Wysokości należnych prowizji na poszczególnych poziomach przedstawia poniższa Tabela Prowizji Colway.

W tym systemie pojęcie “kwalifikacji prowizyjnej” nie oznacza, że Menedżer musi osobiście sprzedawać produkty o takiej wartości. W praktyce mogą czynić to Dystrybutorzy w jego organizacji. Obrót taki może mu również przypisać Menedżer będący nad nim w strukturze.

Warunkiem dodatkowym jest posiadanie przez Menedżera:

 • 1 lub 2 Menedżerów w jego pierwszej, naturalnej generacji (osobiście rekrutowanych) – co uprawnia do prowizji z obrotu pierwszej i drugiej generacji menedżerskiej.
 • 3 lub 4 Menedżerów w jego pierwszej, naturalnej generacji (osobiście rekrutowanych) – co uprawnia do prowizji z obrotu pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej i piątej generacji menedżerskiej.
 • 5 i więcej Menedżerów w jego pierwszej, naturalnej generacji (osobiście rekrutowanych) – co uprawnia do prowizji z obrotu wszystkich siedmiu generacji jego Struktury.

Wykres linii prowizyjnej Menedżera

Co z tego wynika ?
Zakładamy dość ostrożnie, że obroty struktury jednego tylko wprowadzonego, ale aktywnego Menedżera wyglądają tak:

Obrót miesięczny takiej struktury jednego tylko Menedżera przykładowe 27410,00 pkt (PLN) daje Menedżerowi, który go wprowadził 1918,70 zł prowizji z jednej tylko, pierwszej linii. Rozrysowanie większych struktur jest graficznie niemożliwe w tego rodzaju materiale. Można jednak przyjąć, że w rozwijającej się normalnie i bez fajerwerków obrotowych sieci “trójkowej” (trzech Menedżerów w pierwszej linii), prowizja z trzech linii wyniesie kilka tysięcy złotych, a z pięciu linii – prowizję kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, zaś w szóstej kilkaset. Analogicznie, struktura “piątkowa” (pięciu Menedżerów w pierwszej linii), zapewnia do czwartej linii – prowizję kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, zaś w szóstej kilkaset. Następnym więc krokiem jest kreowanie przez Ciebie kolejnych Menedżerów. Pierwszy to formalność, bo masz prawo do jednej Nominacji Incydentalnej – i głęboko się zastanów, komu ją oddać! Potrzebujesz jednak menedżerów trzech, jak najszybciej, a docelowo – pięciu w sumie, by móc zjeść wszystko, co poda Ci na talerzu postępujący rozwój Twojej struktury. Dalej więc chodzi w tej grze o to, by doprowadzić swoich dystrybutorów do Menedżerstwa. Oni zaś osiągnąwszy je, nich nominują swoich Menedżerów Incydentalnych i zabiegają o kolejnych… Fenomen tego mechanizmu szczególnie intensywnie widać podczas Promocji listopadowej.

… I niech każdy nowy Menedżer w rozbudowującej się (dalej już energią i entuzjazmem innych) – Twojej strukturze, wykazuje minimalną tylko aktywność swej grupy na poziomie obrotu 2.501,00 pkt (PLN) detal…

Oblicz sobie sam, jaka jest siła systemu marketingowego w mądrze zorganizowanej i prawidłowo rozwijającej się sieci…

W każdym bądź razie, za ósmą linię Menedżerów w swej strukturze, nie dostaniesz adepcie już nic. Tak skonstruowane są nowoczesne systemy marketingowe, tak odrzuca się zakusy tworzenia piramidy i tak jest uczciwie wobec uczestników, którzy przyjdą do COLWAY za miesiąc, czy rok. Dostaną bowiem taką samą szansę, jaką mieli pierwsi – zbudowania swoich siedmiu poziomów prowizyjnych.

Istotne cechy Systemu Marketingowego COLWAY

 • System wpisany jest w umowy cywilno-prawne, Dystrybucyjną i Menedżerską – podpisywane przez zarząd spółki jawnej i uczestnika, co jest pierwszym takim casusem w światowym marketingu sieciowym. Gwarantuje to bezpieczeństwo prawne dla uczestników i zasadę niezmienialności reguł, tak często łamaną w wielu marketingach sieciowych.
 • Jest dostępny tak samo placówkom handlowym, jak i sprzedawcom bezpośrednim, wysyłkowym, internetowym – można wprowadzać do Systemu firmy, hurtownie i nawet one nie mają szans „obejścia” swojego maleńkiego dostawcy-wprowadzającego do Colway.
 • Od nikogo nie żąda się wyłącznej lojalności.
 • Wszelkie dochody gwarantuje umową.
 • Zapewnia prawnie niezmienialność reguł gry.
 • Twórcy biznesu odpowiadają własnym majątkiem za realizację umów o współpracy.
 • Ceny produktów są dostosowane do polskich kieszeni.
 • Rabaty zakupowe sięgają 42%, a prowizje oprócz nich – 28% cen detalicznych.
 • Osiąganie tych poziomów jest realniejsze niż gdziekolwiek dotąd.
 • Nie nakłada żadnych przymusów zakupowych.
 • Nie wymaga dokonania obrotu w żadnym, konkretnym czasie.
 • Nie ma “starterów”, ani opłat za uczestnictwo.
 • Materiały reklamowe i informacyjne nabywa się bez marży, zazwyczaj w kosztach ich wytworzenia.
 • Zapewnia menedżerom możliwość odbioru prowizji za każdą złotówkę obrotu ich struktury, poprzez prawo rozdysponowania tego obrotu.
 • Nie wymaga praktycznie od nikogo dokonywania sprzedaży detalicznej.
 • Nie ma żadnej tytułomanii, cech sekty, ani piramidy.
 • Zasady są proste i interpretowane na korzyść uczestników sieci.
 • Wszystko, cokolwiek wymyślali uczestnicy innych networków, aby wyciągnąć pieniądze z systemu, jest tu dozwolone, a nawet zalecane.
 • Początek nie wymaga inwestycji.
 • Dla ambitnych istnieją drogi do kariery na skróty.

Jedną z takich dróg jest w Colway Promocja Listopadowa.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Dodaj komentarz