Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ZAPLECZE NAUKOWE, DORADCZE I WYTWÓRCZE COLWAY

Żadna inna firma w naszej branży nie może pochwalić się tak imponującym wykorzystaniem polskiej głównie myśli naukowej i racjonalizatorskiej. Silnym atrybutem Colway jest „przyciąganie” pasjonatów i wynalazców ze świata nauki i biznesu. Z Colway współpracują:

Prof. dr hab. Andrzej Frydrychowski – fizjolog,chirurg; zajmował się badaniem odruchów instrumentalnych i problematyki bólu również w aspekcie eksperymentalnym. Wybitny badacz ludzkich procesów biologicznych, np. zmian przepływu krwi zachodzących w naczyniach wewnątrzczaszkowych podczas nurkowania. Twórca metody transluminacji czaszki nieinwazyjnym rejestrowaniem amplitudy tętnienia wewnątrzczaszkowego i zmian szerokości przestrzeni podpajęczynówkowej. Posiadacz siedmiu patentów (w tym międzynarodowych), a pośród nimi patentu na sposób pozyskiwania kolagenu aktywnego biologicznie ze skór rybich. Kawaler Złotego Krzyża Zasługi i laureat wielu nagród państwowych, medali, wyróżnień i listów gratulacyjnych.
Dydaktyk, promotor licznych prac doktorskich, współautor programów nauczania studentów medycyny na kierunku: fizjologia. Organizator, działacz społeczny, przedsiębiorca.

Inż. Henryk Kujawa – ostatni z żyjących odkrywców pierwszej, archetypowej metody izolacji kolagenu ze skór rybich (patent nr 144584), opracował też autorski (niewykorzystywany dotąd przez nas) sposób dodawania białek kolagenowych do mas kosmetycznych w znacznie większych, niż znane dotąd światowej kosmetologii proporcjach.

Dr hab. Błażej Dolniak – jeden z najzdolniejszych polskich biochemików młodego pokolenia, specjalizuje się w biotechnologii komórki, szlakach sygnalnych, biologii molekularnej (ekspresja genów, synteza białek), immunologii oraz badaniach in vitro. Prowadził specjalistyczne projekty badawcze z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik laboratoryjnych m.in. w Instytucie Maxa Plancka. Stworzył i produkuje dla Colway aktywator odnowy komórkowej, pierwszy taki w Europie faktor wzrostu fibroblastów – transepidermalne białko globularne, zbudowane ze 155 aminokwasów – FGF-1/MicroTransDerm. Interesuje go też medycyna regeneracyjna z zastosowaniem komórek macierzystych. Twórca laboratorium Vet Stem Cell i firmy Cell Line Research.

Dr hab. Marek Jędryczka – biochemik, badacz m.in. komórek macierzystych z Citrus aurantium, kierownik jedynego obecnie na świecie eksperymentalnego projektu rozdzielania kinetyny
na cytopeptydy. Pracuje dla ONZ w programach społeczno – zdrowotnych w Ameryce Środkowej. Konsultant i audytor wielu materiałów Colway, gdzie poruszana jest tematyka medyczna.

Prof. dr n. m. Siergiej Anatoliewicz Batieczko – chirurg, wykładowca akademicki, realny współpracownik Instytutu Patricka Holforda, autor licznych książek i prac naukowych poruszających zagadnienia znaczenia kondycji kolagenu ustrojowego dla wyglądu, zdrowia, odporności na choroby i długości życia człowieka. Charyzmatyczne wykłady, jakie daje w wielu krajach na tematy związane z wellness i profilaktyką zdrowotną oraz prostymi, praktycznymi sposobami przedłużania życia, ściągają tłumy słuchaczy. Genialny diagnosta i terapeuta metodami alternatywnymi.
Dla Colway współtworzył receptury suplementów diety, również na bazie liofilizatów kolagenowych o najwyższym znanym dietetyce współczynniku anaboliczności.

Dr Jan Czarnecki – biotechnolog, racjonalizator, posiadacz kilku patentów m.in. na sposoby pozyskiwania substancji, które stały się bazą dla nowych, unikalnych leków. Autor wielu publikacji naukowych. Twórca Finepharmu. Jako pierwszy przeprowadził kontrolowany proces rozpadu wyizolowanych 3-helis kolagenowych. Zawdzięczamy mu dostęp do substancji nieosiągalnych.

Piotr Pakuła – biochemik samouk (z wykształcenia muzyk, kierował dużymi przedsiębiorstwami i projektami w kilku branżach). Mecenas licznych badań eksperymentalnych, głównie w dziedzinie biochemii białek. Współpracował z dr Janem Czarneckim w wieloletnich pracach, których zwieńczeniem było wprowadzenie na rynek pierwszych żeli kolagenowych, zachowujących aktywność biologiczną i spiralną budowę przestrzenną, a jednocześnie nie denaturujących trwale w upalnych temperaturach i łączących się z innymi substancjami kosmetycznymi. Twórca awangardowych receptur i producent kosmetyków, które już odnoszą sukcesy rynkowe, także za granicą. Inwestuje w pozyskiwanie cennych w kosmetologii substancji aktywnych za pomocą rodzimych technologii, często wielokrotnie tańszych od znanych i stosowanych na świecie.

Dr Filip Porzucek – związany z jeleniogórskim Finepharmem, aktywnie uczestniczył w kilkuletnim projekcie badawczym Piotra Pakuły i Jana Czarneckiego ukoronowanym stworzeniem serii Collagen Native Pure/Gold/DNA. Obecnie prowadzi żywo interesujące nas w Colway badania nad peptydami lunazyny, nieznanej praktycznie światu, transdermalnej proteiny,
która ma właściwości m.in. hamowania poliferacji komórek nowotworowych.

Dr Krzysztof Słoń – doktoryzował się u prof. M. Mąkoszy – silnego kandydata do nagrody Nobla  z chemii. Współwynalazca polskiej metody pozyskiwania 6-nitrostilbenu, materiału wybuchowego, bez którego nie opuszcza dziś orbity żadna rakieta kosmiczna. Posiadacz licznych patentów i praw autorskich. Twórca receptur kosmetyków włosowych, które podbiły świat. Emerytowany przedsiębiorca, w którym nie wygasł ogień pasji. Odkrywca m.in. silnie aktywnej biologicznie formuły diosminy, efektywnych sposobów regulacji sebum skóry głowy i nieznanych dotąd fizyko-chemicznych łączeń srebra i tlenu oraz innych rewolucyjnych formuł kosmetycznych.

Dr Maria Chełmińska – doktoryzowała się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w 2000r. dokładnie w okresie, gdy uczelnia ta żyła hydratacją polskiego rybiego kolagenu ze skór rybich.
Jest kopalnią wiedzy na ten temat. Po latach pracy na stanowiskach kierowniczych w laboratoriach Polpharmy S.A., Oceanic S.A. i LipoPharm – związała się z naszym partnerem IOC sp. z o.o. gdzie doprowadziła do końca sensacyjny, trudny projekt – Atelokolagen Colway.

Mgr inż. Olimpia Baranowska – fizyk, dwa równoległe przewody doktorskie; z mikroelektroniki organicznej i abstrakcyjnej fizyki kwantowej, a wśród doświadczeń m.in. kilka lat pracy w… Inventii. Założycielka IOC sp. z o.o., współtwórca Atelokolagenu Colway oraz wielu awangardowych receptur kosmetyków i suplementów diety. Świetny handlowiec i organizator. Odniosła imponujący i szybki sukces w biznesie. Spodziewamy się zrealizować we współpracy z jej zespołem jeszcze niejeden projekt, o którym będzie bardzo głośno.

To oczywiście nie wszyscy ludzie nauki i pasji, którzy współpracują z Colway. Wymieniamy jedynie tych, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie i w bezpośrednich, przyjacielskich relacjach.
Wszyscy bez wyjątku wkładają w to, co robią ogrom serca i pełne zaangażowanie. Ich pasję i dobrą energię czuje się w naszych produktach.

 

Czytaj naszego bloga Tu sporo nowości >>>>>>>

Nasze produkty właśnie tych znanych osób znajdziesz Tu sporo ich jest >>>>>

Nie zapomnij też o tej stronie sporo sie na niej dzieje i warto na nią zaglądać jest ona Tu >>>>>

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •